Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu chung Giới thiệu chung

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

“Học để hiểu – Học để làm – Học để sáng tạo – Học để chung sống”

   Với sứ mạng giáo dục là đào tạo một nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn vững chắc, có kỹ năng chuyên môn toàn diện, có khả năng thích ứng với những sự thay đổi của một thế giới đang vận động không ngừng, Viện KH&CN Môi trường đã xây dựng triết lý giáo dục của Chương trình đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường dựa trên nền tảng là trụ cột giáo dục của UNESCO.

  • Học để hiểu: người học không chỉ giới hạn trong việc ghi nhớ kiến thức, biết kiến thức mà còn hiểu, diễn đạt được và biết các vận dụng các kiến thức cơ sở, cơ bản, cốt lõi và chuyên ngành trong giải quyết những bài toán cụ thể của ngành Kỹ thuật Môi trường
  • Học để làm: người học được trang bị các kỹ năng chuyên môn cần thiết trong công việc, đồng thời hiểu nguyên lý, cơ sở các kỹ năng chuyên môn đó, biết cách vận dụng các kỹ năng chuyên môn khi thực hiện các nội dung công việc của ngành Kỹ thuật Môi trường.
  • Học để sáng tạo: đào tạo để tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao, có khả năng tạo ra tri thức, sản phẩm mới phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường trong mọi hoàn cảnh, có khả năng thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ và góp phần vào sự phát triển bền vững chung của đất nước
  • Học để chung sống: là học cách chung sống giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tập thể, chung sống trong môi trường đa văn hóa, đa quốc gia và chung sống với tự nhiên, phát huy tài năng cá nhân để hợp thành trí tuệ của tập thể trên tinh thần tôn trọng sự đa dạng và khác biệt, các giá trị truyền thống

Trong quá trình hình thành và phát triển, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường luôn coi đào tạo là nhiệm vụ chủ yếu và phấn đấu để trở thành một trung tâm đào tạo chất lượng cao về Kỹ thuật môi trường ở Việt Nam, hội nhập thành công với các trường đại học trong khu vực.

   Hai vấn đề chính được Viện đặc biệt quan tâm là đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy chất lượng cao, và gắn kết nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với quá trình giảng dạy để đào tạo cán bộ phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước. Các cán bộ giảng dạy của Viện, đa số được đào tạo tại các nước đã phát triển, có rất nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy và chuyển giao công nghệ, đã xây dựng được các chương trình đào tạo phù hợp với các yêu cầu thực tế đặt ra của ngành kỹ thuật môi trường. Sinh viên theo học chương trình đào tạo tại Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường được thực hiện nhiều giờ thực hành, thí nghiệm gắn liền với môn học, được đi thực tập tại cơ sở sản xuất và được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học để có điều kiện tiếp cận với các vấn đề môi trường thực tế và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

   Hiện nay, Viện đang đào tạo cử nhân Kỹ thuật Môi trường, kỹ sư Kỹ thuật Môi trường vớisự lựa chọn một trong hai chuyên ngành: Công nghệ Môi trường hoặc Quản lý Môi trường, thạcsĩ Kỹ thuật Môi trường và thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường và Chương trình đào tạoTiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường. Trong những năm gần đây, Viện tiếp nhận mỗi nămkhoảng từ 120 đến 150 sinh viên đại học, khoảng 30-35 học viên cao học và từ 3 đến 5 nghiêncứu sinh. Kể từ khóa sinh viên đầu tiên (K35) đến K62, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường đã đón nhận và đào tạo 2302 sinh viên, trong đó có 1558 cử nhân/ kỹ sư đã tốt nghiệp, tiếp nhận và đào tạo 789 học viên cao học, trong đó 673 thạc sĩ đã tốt nghiệp. Số nghiên cứusinh của Viện tính đến năm học 2017-2018 là 54 người, trong đó 22 NCS đã được công nhậntiến sĩ. Các Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Môi trường được đào tạo tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã trở thành một thương hiệu có uy tín được nhiều đơn vị có nhu cầu đặt hàng và đã đóng góp phần không nhỏ trong sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đấtnước tại hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước.

   Những thành quả đào tạo của Viện như hiện nay là kết quả của quá trình phấn đấu, tìm tòi, tích lũy kinh nghiệm và ý tưởng của các cán bộ có năng lực chuyên môn cao, có tâm huyết nghề nghiệp quyết tâm xây dựng và phát triển ngành môi trường tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đáp ứng nhu cầu nhân lực có chất lượng và số lượng ngày càng cao của ngành môi trường.