Văn phòng khoa

Văn phòng là bộ phận quản lý tập trung của viện về hành chính, bao gồm các mảng công việc về:

o  Công tác văn thư, lưu trữ, nhân sự, chế độ chính sách;
o  Công tác giáo vụ và sinh viên;
o  Quản lý tài chính;
o   Hợp tác trong nước và quốc tế;
 
Chánh Văn phòng: Bà Trần Việt Nga
Địa chỉ: Phòng 312 nhà C10 Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 043 8681686 (ext 0); Fax: 0438693551

Email: inest@hust.edu.vn

Danh sách các cán bộ văn phòng

 
Chánh văn phòng
 
Thông tin chung
Họ và tên
CN. Trần Việt Nga
Địa chỉ nơi làm việc
Văn phòng Viện Khoa học và Công nghệ môi trường - Phòng 312 nhà C10
Email
nga.tranviet@hust.edu.vn
Tel:
+ 3 8 68 18 68
Fax:
+ 3 8 69 35 51
Chuyên nghành
Cử nhân kinh tế
Công việc
Kế toán
 
Trợ lý giáo vụ
 
Thông tin chung
Họ và tên
CN. Phạm Thị Thu Thủy
Địa chỉ nơi làm việc
Văn phòng Viện Khoa học và Công nghệ môi trường - Phòng 312 nhà C10
Email
thuy.phamthithu@hust.edu.vn
Tel:
+ 3 8 68 18 68
Fax:
+ 3 8 69 35 51
Chuyên nghành
Cử nhân luật
Công việc
Trợ lý giáo vụ
 
Kế toán
 
Thông tin chung
Họ và tên
CN. Trần Thị Lý
Địa chỉ nơi làm việc
Văn phòng Viện Khoa học và Công nghệ môi trường - Phòng 312 nhà C10
Email
ly.inest@gmail.com
Tel:
+ 3 8 68 18 68
Fax:
+ 3 8 69 35 51
Chuyên nghành
Cử nhân kinh tế
Công việc
Kế toán