Truy cập nội dung luôn

Tuyển sinh Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sỹ năm 2023
21 tháng 03, 2023
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày...
> Xem thêm
THÔNG TIN CHUNG VỀ TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2022
13 tháng 01, 2022
THÔNG TIN CHUNG VỀ TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2022 VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI   1. Các phương thức tuyển sinh:   - Xét...
> Xem thêm
Thông báo tuyển sinh văn bằng hai chính quy 2020
25 tháng 05, 2020
Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY
> Xem thêm
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 2 - năm 2020
27 tháng 04, 2020
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ ĐỢT 2 NĂM 2020   Viện K hoa học và Công nghệ Môi trường, t rường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tuyển...
> Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2020 - ĐỢT 1
11 tháng 11, 2019
Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường , Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020 - đợt 1 ngành Kỹ thuật Môi trường theo các nội dung cụ thể sau đây...
> Xem thêm
1 2 Next