Truy cập nội dung luôn

Tin tức & Thông báo Tin tức & Thông báo

Tiêu điểm Tiêu điểm

Thông tin Đào tạo Thông tin Đào tạo

Quy chế đào tạo
>
Quy chế đào tạo Đại học tuân theo các quy chế hiện hành Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như Trường Đại học Bách Khoa và có thể tham khảo qua đường dẫn sau: dtdh.hust.edu.vn/qd-qc   ...

> Xem thêm

Nghiên cứu sinh
>
Đối với đào tạo Tiến sĩ, hiện nay, Viện có 3 chuyên ngành:  Công nghệ Môi trường nước và nước thải; Công nghệ Môi trường chất thải rắn và Công nghệ Môi trường Không khí .   ...

> Xem thêm

Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu chính của Viện
Các hướng nghiên cứu chính của Viện: Khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường; Phân tích, quan trắc chất lượng môi trường; Xử lý nước cấp cho sinh hoạt, công nghiệp và dịch vụ, xử...

Xem tất cả

Tư vấn chuyển giao công nghệ
Tư vấn chuyển giao công nghệ, INEST là đơn vị hàng đầu về Tư vấn & chuyển giao Công nghệ môi trường  với công nghệ cho các doanh nghiệp tại Việt Nam với các dịch...

Xem tất cả

Doanh nghiệp liên kết Doanh nghiệp liên kết