Truy cập nội dung luôn

Tiêu điểm Tiêu điểm

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI UNDP VÀ HỘI THẢO “CHỈ SỐ THỰC HIỆN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 2020”
LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI UNDP VÀ HỘI THẢO “CHỈ SỐ THỰC HIỆN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 2020” Ngày 27/10 /2020 , Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội long trọng tổ chức...

Xem tất cả