Skip to Content
Back

Triển lãm 20 năm thành tựu Khoa học và Công nghệ của Viện KHCNMT

Một số hình ảnh trước ngày triển lãm

Hình ảnh