Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Triển lãm 20 năm thành tựu Khoa học và Công nghệ của Viện KHCNMT

Một số hình ảnh trước ngày triển lãm

Hình ảnh