Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Thông báo về khoá học “Trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa và nâng cao năng lực về kinh tế tuần hoàn”

Thông báo về khoá học mùa hè: "Trao đổi học thuật, giao lưu văn hoá và nâng cao năng lực về kinh tế tuần hoàn" 

 

Các bạn sinh viên/học viên cao học nào quan tâm có thể gửi form đăng ký theo mẫu tại đây

Các bạn có thể xem thông tin đầy đủ về khoá học trong flyer tại đây