Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Thông báo tuyển sinh NCS

Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội liên tục tuyển sinh nghiên cứu sinh (NCS) ngành Kỹ thuật Môi trường. Chi tiết thông tin tuyển sinh được đăng tải tại trang web: https://inest.hust.edu.vn/thong-tin-ts-sdh

Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường hiện đang là thành viên của mạng lưới các trường đại học Âu, Á trong chương trình tích hợp đào tạo Tiến sĩ về Chính sách, quản lý và công nghệ môi trường (INTENSE). Chương trình có sự tham gia của các trường đại học danh tiếng châu Âu như  Đại học Tài nguyên thiên nhiên và Khoa học sự sống (BOKU) Áo, Đại học Khoa học sự sống Estonia, Estonia, Đại học Latvia, Đại học Môi trường Odessa (OSENU), Ukraine,  Viện Sinh thái vùng Carpathians thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Ukraine …

Các NCS của Viện có cơ hội tham gia vào các hoạt động trong khuôn khổ chương trình INTENSE bao gồm:

Có cơ hội đăng ký các môn học của chương trình INTENSE để cập nhật tri thức mới, cách tiếp cận khoa học và tiên tiến phục vụ cho chương trình nghiên cứu của mình
Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo quốc tế ngắn hạn liên quan đến chính sách môi trường, quản lý môi trường và kỹ thuật môi trường
Có cơ hội nhận sự hướng dẫn chuyên môn từ các giáo sư là chuyên gia trong các lĩnh vực chính sách môi trường, quản lý môi trường và kỹ thuật môi trường của các trường đại học trong mạng lưới
Có cơ hội tham gia các hội thảo quốc tế trong mạng lưới các trường đại học thành viên của chương trình