Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Quy định xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2017

Quy định xét tuyển thẳng ưu tiên xét tuyển năm 2017

 

Ngày 20/02/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa  Nội đã ban hành Quyết định số 23/-ĐHBK-ĐTĐH Quy định tuyển thẳng ưu tiên xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017. Cụ thể

 Điều 1. Quy định tuyển thẳng đại học hệ chính quy

1.     Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng theo nguyện vọng vào một ngành phù hợp với môn thi như sau:

o   Môn Toán môn Vật : Tuyển thẳng vào một ngành trong tất cả các nhóm ngành, ngoại trừ các nhóm ngành TA1 TA2 (Ngôn ngữ Anh).

o   Môn Hóa học môn Sinh học: Tuyển thẳng vào một ngành trong các nhóm ngành KT31, KT32.

o   Môn Tin học: Tuyển thẳng vào một ngành trong các nhóm ngành KT22, KT23.

o   Môn Anh văn: Tuyển thẳng vào một ngành trong các nhóm ngành TA1, TA2.

2.     Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng theo nguyện vọng vào một ngành phù hợp với môn thi như sau:

o   Môn Toán (giải nhất, nhì, ba), môn Vật (giải nhất, nhì): Tuyển thẳng vào một ngành trong tất cả các nhóm ngành, ngoại trừ các nhóm ngành TA1 TA2.

o   Môn Vật (giải ba): Tuyển thẳng vào một ngành trong tất cả các nhóm ngành, ngoại trừ các nhóm ngành KT22, TA1, TA2.

o   Môn Hóa học, môn Sinh học (giải nhất, nhì, ba): Tuyển thẳng vào một ngành trong các nhóm ngành KT31, KT32.

o   Môn Tin học (giải nhất, nhì, ba): Tuyển thẳng vào một ngành trong các nhóm ngành KT22, KT23.

o   Môn Anh văn (giải nhất, nhì, ba): Tuyển thẳng vào một ngành trong các nhóm ngành TA1, TA2.

3.     Thí sinh trong đội tuyển tham dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế, đã tốt nghiệp THPT; thí sinh đoạt giải Nhất trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào một ngành trong tất cả các nhóm ngành, ngoại trừ các nhóm ngành TA1 TA2 (Ngôn ngữ Anh). Ngành được tuyển thẳng do Hội đồng tuyển sinh quyết định, căn cứ nội dung đề tài dự thi của thí sinhThí sinh đoạt giải Nhì hoặc giải Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào một ngành trong các nhóm ngành: KT13, KT14, KT41, KT42, KT5 các ngành đào tạo Cử nhân công nghệ. Ngành được tuyển thẳng do Hội đồng tuyển sinh quyết định, căn cứ nội dung đề tài dự thi của thí sinh.

4.     Thí sinh Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng trang nhân dân, Chiến thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào ngành theo nguyện vọng.

5.     Thí sinh đã trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa Nội, nhưng ngay năm đó lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ chưa được nhận vào học một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu đủ các điều kiện tiêu chuẩn về sức khỏe, đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học theo ngành đã trúng tuyển trước đây.

6.     Thí sinh người khuyết tật đặc biệt nặng giấy xác nhận khuyết tật của quan thẩm quyền cấp theo quy định, kết quả học tập THPT từng năm đạt loại khá trở lên thì được tuyển thẳng vào học một ngành do Hiệu trưởng quyết định trên sở xem xét kết quả học tập THPT của thí sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe yêu cầu của ngành.

7.     Đối với thí sinh người nước ngoài, đã tốt nghiệp THPT nguyện vọng học tại Trường Đại học Bách khoa Nội, Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập THPT của thí sinh (bảng điểm), năng lực tiếng Việt yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học.

Điều 2. Quy định xét tuyển thẳng vào Chương trình đào tạo tài năng Chương trình Kỹ chất lượng cao PFIEV

1.     Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, đã được tuyển thẳng vào Trường thì tiếp tục được xét tuyển thẳng theo nguyện vọng vào học một ngành của Chương trình đào tạo tài năng (ĐTTN) hoặc Chương trình Kỹ chất lượng cao PFIEV (KSCLC).

2.     Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã được tuyển thẳng vào Trường thì tiếp tục được xét tuyển thẳng vào học một ngành của ĐTTN KSCLC, căn cứ vào chỉ tiêu, môn thi đoạt giải nguyện vọng của thí sinh như sau

o   Môn Toán (giải nhất, nhì), môn Vật (giải nhất, nhì): Xét tuyển thẳng vào một ngành trong tất cả các ngành thuộc ĐTTN KSCLC.

o   Môn Toán (giải ba), môn Vật (giải ba): Xét tuyển thẳng vào một ngành trong tất cả các ngành thuộc KSCLC ngành Vật kỹ thuật của ĐTTN.

o   Môn Hóa học (giải nhất, giải nhì, giải ba): Xét tuyển thẳng vào ĐTTN ngành Kỹ thuật Hóa học.

o   Môn Tin học (giải nhất, nhì): Xét tuy ển thẳng vào ĐTTN ngành Toán tin hoặc Công nghệ thông tin; hoặc KSCLC ngành Hệ thống thông tin truyển thông.

Điều 3. Quy định ưu tiên xét tuyển

1.     Trường Đại học Bách khoa Nội áp dụng cách tính Điểm xét từ kết quả thi của thí sinh để xét tuyển như sau:

·       Đối với tổ hợp môn xét tuyển không môn thi chính:

xkmc

·       Đối với tổ hợp môn xét tuyển môn thi chính:

 xcmc

2. Thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng theo quy định tại các khoản 1, 2 3 của Điều 1 nhưng không sử dụng quyền tuyển thẳng thì được ưu tiên cộng thêm 1 (một) điểm vào Điểm xét khi đăng xét tuyển vào Trường bằng kết quả thi THPT Quốc gia.

Quy định tuyển thẳng ưu tiên xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 xem TẠI ĐÂY