Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Lịch bảo vệ luận văn thạc sỹ

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ - Viện KH&CN Môi trường

Chuyên ngành:

- Thạc sỹ Khoa học - Quản lý tài nguyên và môi trường

- Thạc sỹ Kỹ thuật môi trường

Thời gian: 16 và 26/04/2019

Lịch cụ thể có thể tải tại đây