Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường

Sáng ngày 4/9 tại trường đại học Bách Khoa Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, kỷ niệm 10 năm hợp tác giữa INEST- đại học Bách Khoa Hà Nội và GSGES- đại học Kyoto, diễn đàn quản lý và công nghệ xanh lần thứ 8 và triển lãm thành tựu khoa học- công nghệ 20 năm xây dựng và phát triển của Viện.

Thông tin về lễ kỷ niệm do website của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đăng tải:

https://www.hust.edu.vn/tin-tuc/-/asset_publisher/AKFI5qRls1e8/content/le-ky-niem-20-nam-thanh-lap-vien-khoa-hoc-va-cong-nghe-moi-truong-va-dien-an-quan-ly-va-cong-nghe-xanh-lan-thu-8-