Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Lễ bảo vệ luận án TS của NCS. Tạ Thị Yến

Chúc mừng NCS TẠ THỊ YẾN đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật môi trường (mã số: 9520320) với đề tài:  "Tích hợp mô hình IO trong phân tích dòng chất thải rắn từ các ngành kinh tế Việt Nam”. Buổi bảo vệ diễn ra vào ngày 02/11/2021 tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết.

         Một số hình ảnh của buổi bảo vệ