Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ của NCS. Nguyễn Thị Vân Anh

 

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TS CỦA NCS. NGUYỄN THỊ VÂN ANH

 

Chúc mừng NCS Nguyễn Thị Vân Anh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật môi trường, mã số: 9520320 với đề tài:  Nghiên cứu ứng dụng mô hình tính toán phát thải khí nhà kính từ một số hệ thống xử lý nước thải ở Việt Nam”. Buổi bảo vệ diễn ra vào ngày 16/12/2019 tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Đặng Xuân Hiển.

 

         Một số hình ảnh của buổi bảo vệ

 

Hình 1. NCS đang bảo vệ trước hội đồng

Hình 2. Toàn thể hội đồng chấm luận án Tiến sỹ

 

Hình 3. NCS Nguyễn Thị Vân Anh cùng thầy hướng dẫn PGS.TS. Đặng Xuân Hiển