Truy cập nội dung luôn
Quay lại

HỘI THẢO KHOA HỌC "SOCIO-ECOLOGICAL RESILIENCE ACROSS EURASIA: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY TRANSITION" TỔ CHỨC NGÀY 16-18 THÁNG 4 NĂM 2020 TẠI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

HỘI THẢO KHOA HỌC "SOCIO-ECOLOGICAL RESILIENCE ACROSS EURASIA: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY TRANSITION" TỔ CHỨC NGÀY 16-18 THÁNG 4 NĂM 2020 TẠI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG