Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Hội nghị SVNCKH Viện Khoa học và Công nghệ môi trường lần thứ 37 năm học 2019 - 2020

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Viện Khoa học và Công nghệ môi trường lần thứ 37 năm học 2019 -2020 sẽ được tổ chức vào:

Thời gian: 8h00, Thứ Năm ngày 04/6/2020

Địa điểm: Phòng 902 Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐHBK Hà Nội

Chương trình Hội nghị SVNCKH Phân ban Khoa học và Công nghệ môi trường xem tại đây.