Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Hội nghị bàn tròn các bên liên quan trong khuôn khổ dự án GREENUS

Hội nghị bàn tròn các bên liên quan thảo luận về nhu cầu và các vấn đề liên quan đến việc xây dựng chương trình đào tạo liên quan đến quản lý chất thải, bảo vệ môi trường và quy trình tái chế trong Dự án GREENUS

 

Chiều ngày 8/4/2021 tại phòng Hội thảo C1-222, Viện Khoa học và Công nghệ môi trường đã tổ chức “Hội nghị bàn tròn các bên liên quan” thảo luận về nhu cầu và các vấn đề liên quan đến việc xây dựng chương trình đào tạo liên quan đến quản lý chất thải, bảo vệ môi trường và quy trình tái chế, phục vụ cho việc xây dựng các môn học trong Dự án GREENUS (GREEN waste management new edUcation System for recycling and environmental protection in ASIA).

Hình 1. Toàn thể các thành viên tham dự Hội thảo

Hình 2. Phân ban về chính sách trong khuôn khổ Hội thảo

Dự án này nhằm tăng cường năng lực giáo dục đại học do Ủy ban châu Âu tài trợ thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2024. Mục tiêu chính của Dự án hướng đến việc phát triển năng lực chuyên môn của thế hệ trẻ trong lĩnh vực Quản lý chất thải ở Việt Nam và Myanmar, nâng cao vai trò nền tảng của các trường đại học.

Hình 3. Phân ban Khối tư nhân trong khuôn khổ Hội thảo

Tham gia cùng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội còn có bốn trường đại học kỹ thuật Việt Nam và Myanmar,  xây dựng 6 khóa học mới về quản lý chất thải và triển khai thí điểm. Dự án hướng tới xu thế giáo dục mới và đổi mới chương trình, nội dung giảng dạy.

 

TS. Gabriella Calderari, Đại học Sapienza của Ý, Điều phối viên Dự án đã trình bày mục tiêu cụ thể của dự án và các hoạt động của dự án GREENUS theo hình thức trực tuyến vì lý do dịch Covid. Lãnh đạo Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại diện Công ty môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) đã trình bày những nghiên cứu, báo cáo và thảo luận những vấn đề xoay quanh môi trường hiện nay. Vấn đề nóng sốt này luôn được các chuyên gia quan tâm chú ý đến.

Hình 4. Phân ban Đào tạo trong khuôn khổ Hội thảo

Hiện nay, các môn học về quản lý chất thải rắn tại nhiều trường đại học ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á vẫn đa phần tập trung giảng dạy về lý thuyết và thực hành nhưng chưa có nhiều hoạt động thực tiễn để sinh viên có thể tìm hiểu và trải nghiệm về cách thức thu gom chất thải rắn (CTR) đô thị; chủ trương/chính sách/quy định về phân loại CTR; người chịu trách nhiệm thu gom, phân loại; vai trò của nhà nước, cộng đồng và trách nhiệm của công đồng, mỗi hộ gia đình trong việc quản lý CTR sinh hoạt; …