Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Dự án hợp tác INTENSE

 

CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SỸ TÍCH HỢP VỀ CHÍNH SÁCH, CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

586471-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP

Tên viết tắt: INTENSE

Dự án đa quốc gia

Sứ mệnh – Phát triển chương trình giảng dạy

Thời gian thực hiện dự án: 15/10/2017 – 14/10/2020

Nhà tài trợ: European Neighbourhood Instrument (Erasmus+: КА2 CBHE)

Erasmus+ (CBHE) Kinh phí:  822296,00

Nhóm đối tượng: sinh viên, giới học thuật, viện nghiên cứu, trường đại học, các cơ quan chính phủ,  tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức khác

Thành viên chính:

Trường Đại học Khoa học Sự sống Estonia (EMU), Tartu, Estonia

Điều phối viên và quản lý chung:

Tiến sỹ. Kalev SEPP, Giáo sư, Trưởng khoa đào tạo tiến sỹ về Khoa học Môi trường

Liên hệ: Điện thoại: +372731 3777,

e-mail: kalev.sepp@emu.ee

Danh sách thành viên:

 • Đại học Khoa học Sự sống Estonia (EMU), Tartu, Estonia
 • Đại học Tài nguyên và Khoa học Sự sống, Viên, Áo
 • Đại học Latvia, Riga, Latvia
 • Đại học Quốc gia Mông cổ, Ulaanbaatar, Mông cổ
 • Đại học Khovd, Mông cổ
 • Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

 

 • Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Đại học Môi trường Quốc gia Odessa, Ukraina
 • Đại học Quốc gia V. N. Karazin Kharkiv, Ukraina
 • Viện Sinh thái Karpat, Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Ukraina, Lviv, Ukraina

Mục tiêu chương trình:

Chương trình hướng đến giải quyết các nguyên nhân cốt lõi của vấn đề môi trường tại Mông Cổ, Ukraina và Việt Nam như sự yếu kém trong xây dựng chính sách, thiếu những lựa chọn về giải pháp quản lý và thiếu công nghệ phù hợp, bằng cách tăng cường năng lực trong chương trình đào tạo tiến sĩ tại các đơn vị thành viên.

Mục tiêu cụ thể:

 • Liên kết chương trình tiến sĩ liên quan đến lĩnh vực môi trường tại 7 trường thành viên với 3 trường INTENSE quốc gia, thành lập mạng lưới quốc tế giữa các thành viên INTENSE;
 • Tăng cường năng lực của trường INTENSE thông qua việc học và quản trị sáng tạo, đảm bảo sự bền vững và phát triển trong tương lai.

Hoạt động:

 • Tiến hành khảo sát chuyên sâu các cơ sở đào tạo cũng như các quy định hiện hành
 • Xây dựng điều khoản tham chiếu cho việc phát triển giảng dạy và cơ sở vật chất.
 • Phát triển các nguyên tắc hoạt động cốt lõi, khung nghiên cứu và kế hoạch chuyển đổi.
 • Thẩm định chương trình đào tạo tiến sỹ
 • Xây dựng trường INTENSE quốc gia và mạng lưới INTENSE quốc tế.
 • Phát triển chương trình giáo dục INTENSE mở
 • Phát triển các mô đun đào tạo eLearning, MOOC và eScience.
 • Phát triển các khóa học trao đổi kỹ năng và học liệu.
 • Đảm bảo chất lượng và thẩm định kết quả chương trình.
 • Thiết lập và duy trì hệ thống trang web INTENSE.
 • Tổ chức mạng lưới, thực tập, sự kiện.
 • Vận hành hệ thống quản trị INTENSE.
 • Quản lý vận hành và tài chính chương trình.

Kết quả mong đợi:

 • Nguyên tắc hoạt động cốt lõi (COP), khung nghiên cứu (RF), kế hoạch chuyển đổi và sự đồng thuận về mô hình được phát triển.
 • Đưa ra được các kiến nghị cho việc kiểm định chất lượng chương trình đào tạo tiến sỹ
 • Trường INTENSE quốc gia và mạng lưới INTENSE quốc tế được thiết lập.
 • Chương trình INTENSE giáo dục mở được xây dựng.
 • Các mô đun eLearning, MOOC và eScience được phát triển.
 • Các khóa đào tạo về kỹ năng và học liệu được phát triển.
 • Kế hoạch thực thi của INTENSE để bao quát được toàn bộ phạm vi của hoạt động quảng bá và khai thác được xây dựng.

Thành viên Việt Nam:

Đại học Bách Khoa Hà Nội, http://hust.edu.vn

tеl.: +84 243 8681686,  fax: +84 243 8693551

Người phụ trách:

PGS.TS. Nghiêm Trung Dũng

Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường

Liên hệ:

SDT: +84 243 8681686

e-mail: dung.nghiemtrung@hust.edu.vn

Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh,

http://hcmunre.edu.vn

tel.: +84 283 38443006, fax: +84 283 38449474

Người phụ trách:

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hà

Trưởng Khoa Môi trường

Liên hệ:

SDT: +84 283 39914219

e-mail: ntvha@hcmunre.edu.vn

Web-site của dự án: http://intense.network/