Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Chương trình tuần sinh hoạt công dân Viện KH&CNMT 2022

Kính mời các thầy cô và các em sinh viên khoá K63, K64 và K65 của Viện tham gia tuần sinh hoạt công dân được tổ chức online vào Chiều Chủ nhật tuần này (23/01/2022).

Link chương trình: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ai4yvWx6GkDN_ZZ3rw0JD8YsMRQY0CNfauHyd_Dd8uAs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5662d223-5c6e-43ab-9d1d-96f234cf27f4&tenantId=06f1b89f-07e8-464f-b408-ec1b45703f31