Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Chúc mừng tân TS. Nguyễn Thị Yến Liên

Ngày 23/5/2019, NCS Nguyễn Thị Yến Liên, NCS khóa 2014 của Viện, đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài: "Nghiên cứu xác định đặc trưng phát thải của xe buýt tại Hà Nội" 

Xin chúc mừng tân TS. Nguyễn Thị Yến Liên và hy vọng TS sẽ có thêm nhiều đóng góp cho nền khoa học nước nhà.