Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Chúc mừng NCS. Nguyễn Thị Hòa đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ

Chúc mừng NCS. Nguyễn Thị Hòa đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ

 

Ngày 04/5/2020, NCS Nguyễn Thị Hòa, NCS khóa 2015 của Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài: "Nghiên cứu đánh giá tai biến môi trường liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh và xây dựng giải pháp giảm thiểu". Luận án được hoàn thành dưới sự hướng dẫn của TS. Trịnh Thành và PGS.TS. Nguyễn Phương.

Xin chúc mừng tân Tiến sỹ Nguyễn Thị Hoà và hy vọng TS. Hoà sẽ có thêm nhiều đóng góp cho nền khoa học nước nhà.

 

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ

Hình 1. Hội đồng chấm luận án TS của NCS. Nguyễn Thị Hoà

Hình 2. NCS Nguyễn Thị Hòa bên thầy hướng dẫn