Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU

HỘI THẢO QUỐC TẾ HUST-KU VỀ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU (HUST & KU International Symposium on the Education and Research of the Global Environmental Studies in Asia) ...

THAM QUAN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI HỒ TÂY

THAM QUAN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI HỒ TÂY Trong khuôn khổ các hoạt động ngoại khóa của sinh viên Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường. Chiều ngày 8/12/2017, đoàn sinh viên năm nhất...

GẶP MẶT GIAO LƯU GIỮA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VÀ TRƯỜNG NARAGAKUEN NHẬT BẢN 2017

GẶP MẶT GIAO LƯU GIỮA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VÀ TRƯỜNG NARAGAKUEN NHẬT BẢN NĂM 2017 Sáng ngày 19 tháng 12 năm 2017 tại Viện Khoa học và Công...

Tuần sinh hoạt công dân của Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường năm 2017

Tuần sinh hoạt công dân của sinh viên viện Khoa học và Công nghệ Môi trường năm 2017 Trong khuôn khổ hoạt động giáo dục công dân hàng năm của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 14h chiều ...