Truy cập nội dung luôn
HỘI THẢO KHOA HỌC "SOCIO-ECOLOGICAL RESILIENCE ACROSS EURASIA: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY...
10 tháng 01, 2020
HỘI THẢO KHOA HỌC "SOCIO-ECOLOGICAL RESILIENCE ACROSS EURASIA: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY TRANSITION" TỔ CHỨC NGÀY 16-18 THÁNG 4 NĂM 2020 TẠI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
> Xem thêm
Gặp mặt đại diện Emergency Response Information Center, National Yunlin University of Science and...
23 tháng 07, 2019
G ặp mặt đại diện Emergency Response Information Center, National Yunlin University of Science and Technology (Yuntech)   Chiều ngày 22/7/2019, tại Phòng...
> Xem thêm
Summer Camp của sinh viên Đại học Quốc gia Chonbuk Hàn Quốc tại Viện Khoa học và Công nghệ Môi...
23 tháng 07, 2019
Summer Camp của sinh viên Đại học Quốc gia Chonbuk Hàn Quốc tại Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường- ĐHBKHN năm 2019   Theo kế hoạch...
> Xem thêm
Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Viện Khoa học và công nghệ Môi trường- ĐHBKHN và Khoa Khoa học...
06 tháng 07, 2019
Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Viện Khoa học và công nghệ Môi trường- ĐHBKHN và Khoa Khoa học và Công nghệ - Đại học Saitama- Nhật Bản Ngày 18/6 /201 ...
> Xem thêm
Dự án hợp tác INTENSE
09 tháng 05, 2019
  CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SỸ TÍCH HỢP VỀ CHÍNH SÁCH, CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 586471-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP ...
> Xem thêm
1 2 Next