Skip to Content
Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Viện Khoa học và công nghệ Môi trường- ĐHBKHN và Khoa Khoa học...
06 tháng 07, 2019
Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Viện Khoa học và công nghệ Môi trường- ĐHBKHN và Khoa Khoa học và Công nghệ - Đại học Saitama- Nhật Bản Ngày 18/6 /201 ...
> Xem thêm
Dự án hợp tác INTENSE
09 tháng 05, 2019
  CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SỸ TÍCH HỢP VỀ CHÍNH SÁCH, CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 586471-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP ...
> Xem thêm
Chương trình trao đổi sinh viên Hàn Quốc của trường CBNU với INEST 2018
20 tháng 07, 2018
Khoá học mùa hè của đoàn sinh viên Đại học Chonbuk Hàn Quốc tại Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường- ĐHBKHN   Khoá họ c mùa hè (Summer Camp) dành cho...
> Xem thêm
1