Truy cập nội dung luôn

THƯ VIỆN TÀI LIỆU, BÀI GIẢNG THƯ VIỆN TÀI LIỆU, BÀI GIẢNG

Quay lại

Truyền nhiệt trong Công nghệ Môi trường (Thermal transfering process on Env. Tech.)

Nguyễn Ngọc Lân, NXB KH và KT, năm 2006