Truy cập nội dung luôn

Thư ngỏ của Viện trưởng Thư ngỏ của Viện trưởng

Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (INEST) được đánh giá là một trong những đơn vị hàng đầu của cả nước về đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Thành quả này là sự kết tinh của trí tuệ, tâm huyết, sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực hết mình của các thế hệ cán bộ INEST trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Thành quả này cũng mang đậm dấu ấn của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – trường đại học kỹ thuật hàng đầu ở nước ta. Môi trường là một lĩnh vực mang tính liên ngành. Nhiều vấn đề môi trường có quy mô khu vực, toàn cầu. Chính vì vậy, để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường, bên cạnh sự nỗ lực phát triển của chính mình, cần có sự hợp tác hiệu quả với các cơ quan, ban, ngành trong cả nước cũng như sự hợp tác quốc tế. Hợp tác để phát triển và phát triển để nâng cao chất lượng, lòng tin và vị thế trong hợp tác, nâng cao khả năng cạnh tranh. Đây là sợi chỉ xuyên suốt trong nhận thức và hành động của các thế hệ cán bộ INEST. Và vấn đề hợp tác - phát triển lại càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh hiện nay, khi mà nước ta ngày càng hội nhập sâu, rộng với khu vực và thế giới.

Vì vậy, kế thừa những thành quả đã đạt được, đoàn kết nhất trí và tăng cường hợp tác để phát huy sức mạnh tổng hợp, nhằm tiến lên giành những thắng lợi mới vừa là tâm nguyện, vừa là trách nhiệm của tập thể cán bộ INEST hiện nay. Với điểm tựa và tinh thần Bách Khoa, với bề dày truyền thống, với đội ngũ cán bộ có trình độ cao, tâm huyết và luôn nỗ lực hết mình, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, INEST sẽ tiếp tục phát triển để đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao và sự nghiệp bảo vệ môi trường, góp phần giúp nước ta hội nhập quốc tế thành công.

PGS.TS. Nghiêm Trung Dũng

Viện trưởng


Trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, cũng như hội nhập khu vực và thế giới, chúng ta đang và sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường cần phải giải quyết nhằm phát triển bền vững đất nước. Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (INEST) – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) đã khẳng định là một trong những đơn vị hàng đầu của đất nước về đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, cung cấp dịch vụ và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Những đóng góp của Viện đã được ghi nhận qua nhiều bằng khen, giải thưởng cấp Bộ cho cá nhân, tập thể, và gần đây nhất là giải thưởng cao quí Kovalevxkaia năm 2007 của GS.TS Đặng Kim Chi

Với đội ngũ cán bộ có năng lực, có tâm huyết, với cơ sở vật chất đã được đầu tư một cách đồng bộ và trên nền tảng của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, chúng ta tin tưởng rằng INEST sẽ là đối tác và là địa chỉ tin cậy của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước trong hoạt động bảo vệ môi trường. INEST sẽ góp phần không nhỏ trong sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.

PGS.TS Huỳnh Trung Hải

Nguyên Viện trưởng


Hoạt động của Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường trong suốt quá trình hình thành, xây dựng và phát triển đã góp phần tích cực vào công cuộc bảo vệ môi trường mang đậm dấu ấn của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và đã được ghi nhận qua việc tập thể Viện và ba cán bộ của Viện được tặng bằng khen của Bộ trưởng và đoàn thể Trung ương. Những thách thức môi trường nước ta càng ngày càng phức tạp, song sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện đại kết hợp với sự quản lý các hoạt động xã hội và kinh tế có tính đến yếu tố bảo vệ môi trường, đang góp phần to lớn vào giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc. Với điểm tựa trí tuệ và tâm huyết Bách Khoa đối với sự nghiệp công nghiệp hóa của đất nước, các thế hệ tiếp theo củaINEST sẽ hoạt động trong mối liên kết chặt chẽ hơn với các doanh nghiệp và các đối tác trong và ngoài nước góp phần xứng đáng vào xây dựng và phát triển ngành Công nghiệp Môi trường Việt Nam.

PGS.TS. Trần Văn Nhân

Nguyên Viện trưởng


Để thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường-phát triển bền vững, cần thiết phải xây dựng một tiềm lực khoa học và công nghệ môi trường của quốc gia đủ mạnh. Trong mấy năm qua, tuy đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng chính phủ đã ưu tiên giành một sự đầu tư to lớn bằng nguồn kinh phí trong và ngoài nước để tạo dựng một cơ sở vật chất khá hoàn chỉnh do Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường – trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Sự đầu tư đó chắc chắn không ngoài kỳ vọng để đơn vị có thể đáp ứng được phần nào nhiệm vụ chiến lược nói trên. Qua quá trình xây dựng và phát triển của mình, INEST đã có những bước đi ngoạn mục, vượt lên nhiều khó khăn và trở ngại buổi ban đầu. Ngày nay, với kinh nghiệm và truyền thống đã có, và trong đội hình hành tiến chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học công nghệ của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, chúng ta tin tưởng rằng, INEST sẽ có những bước trưởng thành vượt bậc, đưa INEST trở thành một đơn vị nghiên cứu và đào tạo có đẳng cấp cao, ngang tầm với bè bạn.

PGS.TS. Đinh Văn Sâm

Nguyên Viện trưởng