Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyển sinh Thông tin tuyển sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
04 tháng 04, 2021
THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   Tên ngành đào tạo : QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Mã xét tuyển : EV2, EV2x     ...
Đăng ký xét tuyển vào Ngành Kỹ thuật Môi trường năm 2020
16 tháng 06, 2020
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 2020 VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG – ĐHBKHN   I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH  1. Phương...
1