Truy cập nội dung luôn
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sỹ năm 2023
21 tháng 03, 2023
Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sỹ năm 2023
21 tháng 03, 2023
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11...
THÔNG TIN CHUNG VỀ TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2022
13 tháng 01, 2022
THÔNG TIN CHUNG VỀ TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI   1. Phương thức tuyển sinh:  ...
THÔNG TIN CHUNG VỀ TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2022
13 tháng 01, 2022
THÔNG TIN CHUNG VỀ TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2022 VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI   ...
Thông báo tuyển sinh NCS
26 tháng 08, 2020
Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội liên tục tuyển sinh nghiên cứu sinh (NCS) ngành Kỹ thuật Môi trường. Chi...
1 2 Next