Truy cập nội dung luôn
Thông báo tuyển sinh NCS
26 tháng 08, 2020
Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội liên tục tuyển sinh nghiên cứu sinh (NCS) ngành Kỹ thuật Môi trường. Chi...
Thông báo về việc hoãn tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 1 năm 2020
27 tháng 04, 2020
Thông báo về việc hoãn tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 1 năm 2020          
1