Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN - THÔNG BÁO THÔNG TIN - THÔNG BÁO

Lễ bảo vệ luận án TS của NCS. Phạm Thị Hồng Phương
21 tháng 05, 2022
Xin chúc mừng NCS  PHẠM THỊ HỒNG PHƯƠNG  đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật môi trường (mã số:  9520320)  với đề tài:  " Đánh giá mức độ phát...
> Xem thêm
Lễ bảo vệ luận án TS của NCS. Tạ Thị Yến
03 tháng 11, 2021
Chúc mừng NCS TẠ THỊ YẾN  đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật môi trường (mã số:  9520320 )  với đề tài:  " Tích hợp mô hình IO trong phân tích dòng...
> Xem thêm
Hướng dẫn xét hồ sơ tuyển sinh thạc sỹ năm 2020 - Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên...
09 tháng 10, 2021
HƯỚNG DẪN XÉT HỒ SƠ TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2020   CHƯƠNG TRÌ NH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   Tên ch ươ ng tr ì ...
> Xem thêm
Lễ bảo vệ luận án TS của NCS. Phạm Thị Huế
01 tháng 06, 2021
Chúc mừng NCS Phạm Thị Huế đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật môi trường (mã số: 9520320)  với đề tài:  " Đánh giá mức tiêu thụ năng lượng và phát thải từ...
> Xem thêm
Bảo vệ luận án NCS. Phạm Khánh HUy
29 tháng 04, 2021
Chúc mừng NCS Phạm Khánh Huy đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật môi trường (mã số: 9520320 )  với đề tài: " Nghiên cứu thu hồi và định hướng ứng dụng kim loại...
> Xem thêm
1 2 Next