Liên lạc

 

Tầng 3, phòng 312, Nhà C-10 Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 043.8681686    ext: 0

       Fax: 043 8693 551

    Email :  inest@hust.edu.vn