Thông báo

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DỰ KIẾN TRONG NĂM HỌC 2015 - 2016

  CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DỰ KIẾN TRONG NĂM HỌC 2015 - 2016 (Thời gian từ tháng 6/2015 đến tháng 5/2016) Theo quy định của nhà trường, mỗi sinh...

Khảo sát ý kiến sinh viên online về một số học phần đã học

Thực hiện Chỉ thị số 1267/BGDĐT ngày 20/2/2008 và Quyết định số 2235/QĐĐHBK- ĐBCL ngày 20/11/2008 về việc triển khai thường kỳ công tác khảo sát phản hồi của người học, được sự chỉ đạo của Ban Giám...

Lễ kết nạp đảng viên mới

Chiều ngày 22 tháng 8 năm 2014, tại phòng 202- C2 Đại học Bách Khoa Hà Nội, chi bộ Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí TS. Hoàng Thị Thu...

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TUYỂN DỤNG

Thông tin tuyển dụng cụ thể mời các bạn xem : <Tại đây>

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ 31

  Ngày 16 tháng 05 năm 2014, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 31, năm học 2013 – 2014. Tham gia dự giải...

Quyết định về việc hướng dẫn và thực hiện luận văn cao học

-   Về việc : Thực hiện Quy định hướng dẫn và thực hiện luận văn cao học -   Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện luận văn Mời các bạn click các link trên và mục " DOWNLOAD "...

Showing 1 - 10 of 74 results.
Items per Page
Trang của 8