Thông báo

Thông báo về tuyển sinh Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2018 của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

  Thông báo về tuyển sinh Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2018 Link kèm theo https://drive.google.com/file/d/0Bw7b2kxzCSUeQlIzNFFPRVdGUGs/view?usp=sharing

Thư mời tham dự chương trình: "Bách khoa: Ngày trở về 2017"

  THƯ MỜI Kính gửi: Các anh, chị Cựu sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Ngày 15/10/2015, Mạng lưới Cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã chính thức được thành lập, ra mắt với...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DỰ KIẾN TRONG NĂM HỌC 2015 - 2016

  CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DỰ KIẾN TRONG NĂM HỌC 2015 - 2016 (Thời gian từ tháng 6/2015 đến tháng 5/2016) Theo quy định của nhà trường, mỗi sinh...

Khảo sát ý kiến sinh viên online về một số học phần đã học

Thực hiện Chỉ thị số 1267/BGDĐT ngày 20/2/2008 và Quyết định số 2235/QĐĐHBK- ĐBCL ngày 20/11/2008 về việc triển khai thường kỳ công tác khảo sát phản hồi của người học, được sự chỉ đạo của Ban Giám...

Lễ kết nạp đảng viên mới

Chiều ngày 22 tháng 8 năm 2014, tại phòng 202- C2 Đại học Bách Khoa Hà Nội, chi bộ Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí TS. Hoàng Thị Thu...

Showing 1 - 10 of 77 results.
Items per Page
Trang của 8