Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Tân Khoa tuyển dụng vị trí Giám đốc dự án
01 tháng 12, 2018
Nội dung công việc 1.Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động của Ban Quản lý Dự án  Quản lý (lập kế hoạch, triển khai, kiểm soát) công trình / dự án trên tất cả các phương diện (nhân...
> Xem thêm
1