Tin tức - Sự kiện

Giải thưởng Honda năm 2016

 

 

Sinh viên tiềm năng cần thỏa mãn theo các điều kiện dưới đây: 
- Sinh viên thuộc danh sách các khoa dự tuyển của trường 
- Sinh viên 2 năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp trong năm 2016 
- Sinh viên đáp ứng 1 trong 4 điều kiện sau (tính đến tháng 4/ 2016) 
+  Sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 (theo thang điểm 10) và 3.2 (theo thang điểm 4) trở lên
 
+ Sinh viên đạt giải Nghiên cứu khoa học cấp trường trở lên (từ Giải Ba trở lên)
 
+ Sinh viên đã từng đạt giải trong các kỳ thi Olypic quốc gia trong những năm học Đại học
 
+ Sinh viên đã từng đạt giải VIFOTECH