Skip to Content

Trải nghiệm "Một ngày làm sinh viên Bách Khoa"
09 tháng 04, 2018
Trải nghiệm "Một ngày làm sinh viên Bách Khoa" Ngày 8/4/2018, gần 500 học sinh đến từ các trường THPT ở nhiều tỉnh thành ở miền Bắc đã tham gia trải nghiệm “Một ngày là sinh viên Bách khoa”....
> Xem thêm
Chương trình trao đổi sinh viên giữa INEST và Graduate School of Environmental Studies, Kyoto...
15 tháng 03, 2018
  CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN – EXCHANGE PROGRAM GIỮA VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ GRADUATE SCHOOL OF GLOBAL ENVIRONMENTAL STUDIES, KYOTO UNIVERSITY, 2017- 2018 ...
> Xem thêm