Giới thiệu chung

Nơi cập nhật các thông báo học tập, sinh hoạt và hoạt động Đoàn - Hội với các sinh viên đang học tại Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường. Vui lòng vào các mục tin cần thiết để cập nhật thông tin.