Truy cập nội dung luôn

Đơn vị hợp tác NC&CGCN Đơn vị hợp tác NC&CGCN

Các đối tác quan trọng trong Đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường:

•      Khoa SĐH về KH&KT, Đại học Saitama, Nhật Bản

•      Khoa KT Môi trường và Đô thị, Đại học Công nghệ Sydney, Úc

•      Khoa Đô thị, Mỏ và KT Môi trường, Đại học Wollongong, Úc

•      Trung tâm phát triển năng lượng mới, Đại học Chonbuk, Hàn Quốc

•      Viện Phóng xạ và Công nghệ năng lượng mới, Đại học Thanh Hoa, Đài Loan

•      Khoa Quản lý tài nguyên môi trường, Đại học Dược và Khoa học Chia Nan, Đài Loan

•      Graduate School of Energy Science, Kyoto University (Nhật Bản)

•      Graduate School of Global Environmental Studies (GSGES), Kyoto University (Nhật Bản)

•      Đại học Chulalongkorn, Thái Lan

•      Đại học Ghent, Bỉ

•      National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, AIST (Nhật bản),

•     Viện Công nghệ Châu Á, AIT, Thái Lan,

•      Mạng lưới đạI học ASEAN,

•      Đại học Quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc

•      KIGAM Viện Tài nguyên và Khoáng sản Hàn quốc

•      Các tổ chức quốc tế WHO, UNEP, UNIDO, JICA, KOICA,...