Liên hệ tài trợ

Phòng 312, Nhà C -10 Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 043 8681686 (ext 0); Email: inest@hust.edu.vn