Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch đào tạo Kế hoạch đào tạo

Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường bắt đầu đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường từ năm 1993 và đào tạo Tiến sĩ Kỹ thuật Môi trường từ năm 1995 (khi còn là Trung tâm Khoa học và Công nghệ Môi trường thuộc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội). Kể từ đó, đội ngũ chuyên gia này đã tham gia phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ môi trường trên toàn quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực môi tr­ường công nghiệp như các khu công nghiệp, cơ sở công nghiệp, viện nghiên cứu,­ cơ quan quản lý môi tr­ường các cấp.

Đón trước nhu cầu phát triển của ngành, từ khóa cao học 2009, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường đã mở thêm chuyên ngành mới, chuyên ngành Quản lý Môi trường đồng thời với chuyên ngành Công nghệ Môi trường trên nền tảng ngành Kỹ thuật Môi trường. Từ năm 2011, Viện đã điều chỉnh các chương trình đào tạo thạc sĩ chuẩn theo mã ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo với hai chuyên ngành đào tạo là Kỹ thuật Môi trường và Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

Số lượng học viên cao học được đào tạo ở Viện tăng nhanh trong giai đoạn từ năm 2009 - 2015 tới mức khoảng 100 học viên cao học trong một năm. Hiện nay số học viên cao học hàng năm duy trì ở mức 30 học viên đã thể hiện uy tín của đào tạo Viện đối với xã hội.

 

Môt số hình ảnh về hoạt động đào tạo của Viện

              Lễ phát bằng Thạc sĩ ngành CNMT khóa 1997

                          Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp nhà nước

                               Lễ trao bằng Thạc Sĩ năm 2018