Truy cập nội dung luôn

Đối tác Doanh nghiệp - Tổ chức Đối tác Doanh nghiệp - Tổ chức

Đối tác quốc tế:

- UNIDO

- World Bank

- SIDA

- Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu (IGES), Nhật Bản

- Đại học Tokyo

- Đại học Kyoto (Nhật bản)

- Đại học Công nghệ Sydney (UTS)

- Viện Tài nguyên Khoáng sản Hàn Quốc (KIGAM)

- Viện Công nghệ Châu Á (AIT)

- Chương trình Không khí sạch Việt Nam- Thụy Sĩ

- Viện Sinh thái và Môi trường, Đại học Zittau (Cộng hòa liên bang Đức)

- Trường Đại học Khoa học và Dược Chianan Đài Loan

Đại học Lund Thụy Điển

- Trường Đại học Meise

- Naragakuen High School

...

 

Các Trường đại học, Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật và doanh nghiệp công nghiệp trong nước

- Các công ty, doanh nghiệp sản xuất trong nước

- VNCPC

- BKEST