Cán bộ giảng viên

Lực lượng cán bộ:

Tổng số cán bộ của INEST hiện nay là 70 người, (35 cán bộ giảng dạy, 15 nghiên cứu viên và cán bộ phục vụ giảng dạy thuộc biên chế của trường và 20 nghiên cứu viên hợp đồng lao động với Viện). Trong đó 11 GS và PGS; 27 TS, 20 Th.S, còn lại là kỹ sư và cử nhân.

 

Đội ngũ cán bộ của Viện thường xuyên được gửi đi đào tạo nâng cao trình độ tại nhiều nước trên thế giới như: Mỹ, Anh, Đức, Canada, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Italia, Thụy điển, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Phillippine,....

 

Ngoài ra, Viện còn mời các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia hàng đầu về các lĩnh vực Công nghệ và Quản lý Môi trường trong nước cũng như nước ngoài làm cộng tác viên, cùng tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy và hướng dẫn tốt nghiệp.