Truy cập nội dung luôn

BM Công nghệ môi trường BM Công nghệ môi trường

Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Bộ môn Công nghệ Môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, được thành lập ngày 22 tháng 11 năm 1999 theo Quyết định số 636/QĐ-TC của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Bộ môn hiện có 15 cán bộ giảng dạy, trong đó có 6 Phó Giáo sư, 12 Tiến sĩ và 3 Thạc sĩ. Các thầy cô giáo có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cao, đảm nhận công tác giảng dạy và đào tạo nguồn nhân lực về kỹ thuật/công nghệ môi trường ở cả 3 trình độ: Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

 

               Tập thể cán bộ của Bộ môn Công nghệ Môi trường, 2016

Trong suốt quá trình phát triển của mình, Bộ môn Công nghệ Môi trường luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, Bộ môn Công nghệ Môi trường được Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội công nhận đạt danh hiệu Tập thế Lao động Tiên tiến, Tập thế Lao động Xuất sắc. Về mặt cá nhân, Bộ môn đã có 01 CBGD được trao tặng danh hiệu NGND, 01 CBGD được trao tặng danh hiệu NGƯT. Đặc biệt, GS.TS Đặng Kim Chi, một trong những nữ giảng viên đầu ngành về môi trường của Việt Nam, đã được vinh dự nhận  giải thưởng cao quí Kovalevxkaia.