Truy cập nội dung luôn

BM Công nghệ môi trường BM Công nghệ môi trường

Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Bộ môn Công nghệ Môi trường được thành lập theo quyết định số 636/QĐ-TC ngày 22 tháng 11 năm 1999 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, thực hiện chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Môi trường. Chương trình cung cấp kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ô nhiễm môi trường nước, không khí và đất, kỹ thuật xử lý các dạng chất thải rắn, khí, lỏng cũng như thiết kế, vận hành và quản lý các hệ thống xử lý đó. Đồng thời chương trình cũng cung cấp những kiến thức và kỹ năng thực hành trên các thiết bị phân tích công nghệ môi trường hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Chương trình đào tạo cũng trang bị cả kiến thức cơ bản về quản lý môi trường, sản xuất sạch hơn, độc học môi trường, sinh thái học, phân tích môi trường.