Truy cập nội dung luôn

DỰ ÁN ĐÃ KẾT THÚC DỰ ÁN ĐÃ KẾT THÚC

“Dự án Hợp tác về Đồng lợi ích giữa Việt Nam và Nhật Bản”, hợp tác với Hiệp hội Quản lý Môi trường Công nghiệp Nhật Bản (JEMAI), 2016-2017.

Dự án: “Khảo sát khả năng ứng dụng bộ Kít đo nhanh và Dịch vụ quản lý dữ liệu để nâng cao năng lực quản lý môi trường nước ở Việt Nam” hợp tác với ĐH Kyoto, Công ty OPTEX (Nhật), 2016-2017.

Dự án “Nghiên cứu phát triển hệ thống hấp phụ để làm sạch biogas phục vụ cho mục đích phát điện ở Việt Nam”, hợp tác với Environment  &  Chemistry  Solution Corporation (Hàn Quốc), 2015-2016.

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu tái chế, nằm trong khuôn khổ của dự án hợp tác giữa INEST và Viện Tài nguyên Khoáng sản Hàn Quốc (KIGAM).

Văn phòng hợp tác về Đào tạo và Nghiên cứu, dự án hợp tác giữa trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và trường Đại học Kyoto trong giai đoạn 2008-2013.

Dự án nghiên cứu "Phát triển công nghệ tái chế chất thải điện và điện tử", dự án hợp tác giữa INEST và KIGAM trong giai đoạn 2006-2010.

Dự án Nghiên cứu hợp tác về "Đánh giá khuôn khổ chính sách và năng lực thể chế ở Việt Nam nhằm tăng cường chất lượng môi trường trong quá trình hội nhập khu vực", dự án hợp tác giữa INEST và Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu (IGES), Nhật Bản, từ năm 2005-2008.

Dự án "Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu và đề xuất các giải pháp giảm thiểu khí thải ngành chế biến thực phẩm", dự án hợp tác với Chương trình Không khí sạch Việt Nam- Thụy Sĩ, năm 2008.

Dự án "Đánh giá các nhân tố phát tán của các hợp chất hữu cơ bền vững (POP) từ các nguồn thải liên quan đến năng lượng", dự án hợp tác với Viện Công nghệ Châu Á (AIT) với tài trợ của SIDA.

Dự án "Cải thiện chất lượng môi trường không khí tại các quốc gia đang phát triển Châu Á" trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu khu vực Châu Á về Kỹ thuật Môi trường, dự án hợp tác với AIT với sự tài trợ của SIDA.

Dự án Trung tâm Sản xuất Sạch Việt Nam, được quản lý bởi UNIDO và tài trợ bởi Chính phủ Thụy Sĩ thông qua SECO, được tiến hành từ năm 1998