Truy cập nội dung luôn

Chuyển giao Công nghệ và dịch vụ tư vấn môi trường Chuyển giao Công nghệ và dịch vụ tư vấn môi trường

Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường có chức năng nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ môi trường và triển khai các dịch vụ môi trường phục vụ phát triển công nghiệp của đất nước.  Đây là một lĩnh vực đòi hỏi mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài nước trong hoạt động bảo vệ môi trường nhằm các mục tiêu chính như sau:

 1. Cung cấp các sản phẩm dịch vụ và công nghệ trình độ cao theo định hướng kinh tế thị trường.
 2. Triển khai theo đề án: “Quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triển trường Đại học Bách Khoa Hà Nội giai đoạn 2006 – 2030”, với mục tiêu phấn đấu” Xây dựng ĐHBK Hà Nội thành Trường đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia về khoa học & công nghệ, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đạt trình độ và chất lượng khu vực và thế giới; là địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với xã hội và các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp, tài chính trong và ngoài nước”,

Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường cũng đã hợp tác với Công ty CP Công nghệ Thân thiện Môi trường Bách Khoa (BKEST) trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ nhằm:

 • Phát triển và xúc tiến các công nghệ thân thiện môi trường; Phát triển các công nghệ tích hợp để xử lý chất thải; Tái sử dụng và tái chế chất thải; Chế tạo vật liệu để xử lý ô nhiễm.
 • Cung cấp các dịch vụ: Tư vấn triển khai công nghệ sản xuât sạch hơn; Tư vấn và CGCN; Tư vấn đầu tư, triển khai các hoạt động SXKD.
 • Phát triển các dịch vụ môi trường, cung cấp các khoá đào tạo ngắn hạn về kỹ thuật, dựa trên khoa học công nghệ và quản lý môi trường, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

 

Một số công trình nghiên cứu chuyển giao công nghệ được Viện thực hiện trong thời gian qua :

 • Thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý bụi cho Công ty PETEC7 Titan Hà Tĩnh
 • Thiết kế hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải cho Công ty Honda Việt Nam
 • Thiết kế hệ thống xử lý khí, bụi cho Công ty Thuốc trừ sâu Hải phòng
 • Thiết kế hệ thống xử lý khí thải cho Công ty Da Thuỵ Khê
 • Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Công ty Cơ khí Kim Nam
 • Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, thu hồi xơ sợi cho xưởng giấy Bình Minh - Phú Lâm, Bắc Ninh
 • Thiết kế và tư vấn hệ thống xử lý nước cấp cho Công ty May Việt Hàn
 • Thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải cho Công ty Đường Bình Định
 • Nghiên cứu, xây dựng hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm cho Công ty TNHH Trí Nhân (Hà Tây) bằng phương pháp keo tụ điện hoá và hấp phụ
 • Thiết kế triển khai hệ thống xử lý nước thải cho Công ty Dệt 10/10 Hà Nội
 • Thiết kế, xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cho Công ty May Đức Giang
 • Tư vấn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Phú Tài I, II, III, tỉnh Bình Định, công suất 5.000 m3/ngày
 • Thiết kế xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý dung dịch CuCl2 tại khu Liên hợp Xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội
 • Thiết kế xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải mạ kẽm cho Công ty Điện lực I
 • Thiết kế lắp đặt hệ thống xử lý khí thải và nước thải cho Công ty Xi măng Thanh Ba, Phú thọ
 •  Nghiên cứu thiết kế cải tạo hệ thống xử lý nước thải chế biến tinh bột sắn cho Công ty thực phẩm Daklac bằng phương pháp keo tụ, yếm hiếu khí kết hợp, công suất 1500 m3/ngày
 • Thiết kế xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cho phân xưởng giặt mài Nhà máy may Hà Nam, công suất 1600 m3/ngày
 • Thiết kế, triển khai xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, cho Phân xưởng mạ, Công ty Lifan
 • Thiết kế chuyển giao công nghệ UASB hệ thống xử lý nước thải cho Nhà máy Sản xuất mỳ ăn liền, khu công nghiệp Hapro
 • Thiết kế chuyển giao công nghệ xử lý nước thải sản xuất sơn bằng phương pháp keo tụ cho Nhà máy Sản xuất sơn Spanyc, Phố Nối - Hưng Yên
 • Thiết kế chuyển giao công nghệ UASB hệ thống xử lý nước thải cho Nhà hàng bia tươi Hoa Viên, số 1 Tăng Bạt Hổ - Hà Nội
 • Thiết kế chuyển giao công nghệ xử lý nước thải cho Nhà máy giấy Sông Lam, Vinh
 • Tư vấn công nghệ nhằm tăng cường hiệu quả xử lý nước thải tập trung cho Trung tâm xử nước thải dệt may Phố Nối
 • Lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ hệ thống xử l‎ nước thải cho Công ty Sữa Việt Mỹ
 • Thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Phú Tài, Bình Định
 • Thiết kế chuyển giao công nghệ xử lý nước thải nhà máy giấy cho Nhà  máy Giấy Định Hóa, Thái Nguyên
 • Thiết kế chế tạo và chuyển giao công nghệ hệ thống thu và xử lý khí thải cho lò tái chế nhôm thủ công – làng nghề Văn Môn, Bắc Ninh

Các hình ảnh nghiên cứu triển khai lắp đặt các hệ thống xử lý chất thải:

ảnh Hệ thống xử lý nước thải tại làng nghề tái chế giấy Phú Lâm, Bắc Ninh

Thiết bị xử lý bụi lắp đặt tại                Hệ thống XLNT Nhà máy May Hà Nam

làng nghề chế biến gỗ Hương Mạc

 

 

ảnh trên. Thiết bị lọc bụi túi vải tại làng nghề Hương Mạc - Bắc Ninh

ảnh dưới. Hệ thống nước thải tại Cơ sở dệt Trí Nhân, Hà Tây

 

Hệ thống XLNT Công ty Bia Nghệ An

Hệ thống XLNT mạch điện tử có chứa CuCl2

 

Hệ thống xử lý nước thải Công ty May Đức Giang

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Đường Bình Định