Truy cập nội dung luôn

Đào tạo LK Doanh nghiệp Đào tạo LK Doanh nghiệp

Đào tạo liên kết Doanh nghiệp Đào tạo liên kết Doanh nghiệp

Ngoài việc thực hiện các chương trình đào tạo có cấp bằng nêu trên, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường còn tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn có cấp chứng chỉ về sản xuất sạch hơn, xử lý chất thải, quan trắc môi trường, phân tích chất lượng môi trường, đánh giá tác động môi trường, vận hành hệ thống xử lý chất thải… nhằm đáp ứng các yêu cầu rất chuyên sâu, cụ thể của các doanh nghiệp, các đơn vị tư vấn, các cơ quan quản lý môi trường. Các khóa đào tạo ngắn hạn của Viện đặc biệt tập trung đến các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp với các khách hàng lớn như Honda, Toyota, Samsung.

 

Sinh viên Viện KH&CNMT thăm quan thực tế tại các doanh nghiệp

Sinh hoạt công dân của sinh viên Viện KH&CNMT