Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu chung Giới thiệu chung

 

Trong quá trình hình thành phát triển, Viện Khoa học Công nghệ Môi trường luôn coi đào tạo nhiệm vụ chủ yếu phấn đấu để trở thành một trung tâm đào tạo chất lượng cao về Kỹ thuật môi trườngViệt Nam, hội nhập thành công với các trường đại học trong khu vực.

 

Hai vấn đề chính được Viện đặc biệt quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy chất lượng cao, gắn kết nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với quá trình giảng dạy để đào tạo cán bộ phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước. Các cán bộ giảng dạy của Viện, đa số được đào tạo tại các nước đã phát triển, rất nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy chuyển giao công nghệ, đã xây dựng được các chương trình đào tạo phù hợp với các yêu cầu thực tế đặt ra của ngành kỹ thuật môi trường. Sinh viên theo học chương trình đào tạo tại Viện Khoa học Công nghệ Môi trường được thực hiện nhiều giờ thực hành, thí nghiệm gắn liền với môn học, được đi thực tập tại sở sản xuất được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học để điều kiện tiếp cận với các vấn đề môi trường thực tế nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

 

Hiện nay, Viện đang đào tạo cử nhân Kỹ thuật Môi trường, kỹ Kỹ thuật Môi trường vớisự lựa chọn một trong hai chuyên ngành: Công nghệ Môi trường hoặc Quản Môi trường, thạc Kỹ thuật Môi trường thạc Quản Tài nguyên Môi trường Chương trình đào tạoTiến chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường. Trong những năm gần đây, Viện tiếp nhận mỗi nămkhoảng từ 120 đến 150 sinh viên đại học, khoảng 30-35 học viên cao học từ 3 đến 5 nghiêncứu sinh. Kể từ khóa sinh viên đầu tiên (K35) đến K62, Viện Khoa học Công nghệ Môi trường đã đón nhận đào tạo 2302 sinh viên, trong đó 1558 cử nhân/ kỹ đã tốt nghiệp, tiếp nhận đào tạo 789 học viên cao học, trong đó 673 thạc đã tốt nghiệp. Số nghiên cứusinh của Viện tính đến năm học 2017-2018 54 người, trong đó 22 NCS đã được công nhậntiến . Các Kỹ , Thạc , Tiến ngành Môi trường được đào tạo tại Trường Đại học Bách Khoa Nội đã trở thành một thương hiệu uy tín được nhiều đơn vị nhu cầu đặt hàng và đã đóng góp phần không nhỏ trong sự nghiệp bảo vệ môi trường phát triển bền vững của đấtnước tại hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước.

 

Những thành quả đào tạo của Viện như hiện nay kết quả của quá trình phấn đấu, tìm tòi, tích lũy kinh nghiệm ý tưởng của các cán bộ năng lực chuyên môn cao, tâm huyết nghề nghiệp quyết tâm xây dựng phát triển ngành môi trường tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng số lượng ngày càng cao của ngành môi trường.