Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu chung Giới thiệu chung

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

“Học để hiểu – Học để làm – Học để sáng tạo – Học để chung sống”

Với sứ mạng giáo dục là đào tạo một nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn vững chắc, có kỹ năng chuyên môn toàn diện, có khả năng thích ứng với những sự thay đổi của một thế giới đang vận động không ngừng, Viện KH&CN Môi trường đã xây dựng triết lý giáo dục của Chương trình đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường dựa trên nền tảng là trụ cột giáo dục của UNESCO.

 • Học để hiểu: người học không chỉ giới hạn trong việc ghi nhớ kiến thức, biết kiến thức mà còn hiểu, diễn đạt được và biết các vận dụng các kiến thức cơ sở, cơ bản, cốt lõi và chuyên ngành trong giải quyết những bài toán cụ thể của ngành Kỹ thuật Môi trường
 • Học để làm: người học được trang bị các kỹ năng chuyên môn cần thiết trong công việc, đồng thời hiểu nguyên lý, cơ sở các kỹ năng chuyên môn đó, biết cách vận dụng các kỹ năng chuyên môn khi thực hiện các nội dung công việc của ngành Kỹ thuật Môi trường.
 • Học để sáng tạo: đào tạo để tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao, có khả năng tạo ra tri thức, sản phẩm mới phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường trong mọi hoàn cảnh, có khả năng thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ và góp phần vào sự phát triển bền vững chung của đất nước
 • Học để chung sống: là học cách chung sống giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tập thể, chung sống trong môi trường đa văn hóa, đa quốc gia và chung sống với tự nhiên, phát huy tài năng cá nhân để hợp thành trí tuệ của tập thể trên tinh thần tôn trọng sự đa dạng và khác biệt, các giá trị truyền thống

 

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO CHUNG

 

Sơ đồ các khối kiến thức trong mô hình đào tạo tích hợp Cử nhân – Kỹ sư

 

Sơ đồ các khối kiến thức trong mô hình đào tạo tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

Chương trình kỹ sư ngành Kỹ thuật Môi trường

Chương trình đào tạo kỹ sư Kỹ thuật Môi trường nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực như sau:

 • Có được kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành Kỹ thuật môi trường 
 • Có kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp 
 • Có kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế
 • Năng lực thiết kế, xây dựng và phát triển giải pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường nhằm hướng tới phát triển bền vững

Nội dung chi tiết của Chương trình đào tạo kỹ sư Kỹ thuật môi trường áp dụng từ K62 (sinh viên nhập học năm 2016) trở về trước được đăng tại ĐÂY

Từ K65 (sinh viên nhập học từ năm 2020), chương trình kỹ sư gồm 181 tín chỉ học phần, tương đương Bậc 7 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam

 

Chương trình đào tạo Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Chương trình đào tạo Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực như sau:

 • Tự đào tạo và thích ứng tốt với việc quản lý sự tương tác và tác động của con người đến môi trường dựa trên cơ sở có được các kiến thức toán, khoa học cơ bản và nắm vững kiến thức chuyên sâu của ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Có kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết trong các lĩnh vực chuyên sâu của quản lý tài nguyên và môi trường
 • Có các kỹ năng ngoại ngữ, tin học và xã hội cần thiết
 • Có năng lực hình thành ý tưởng, tư duy hệ thống, năng lực xây dựng và phát triển các giải pháp kỹ thuật của ngành quản lý tài nguyên và môi trường trong bối cảnh toàn cầu hóa, nền kinh tế số và môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.
 • Tuân thủ pháp luật, có đạo đức nghề nghiệp, bền bỉ, kiên trì đối mặt với các thách thức của công việc và cuộc sống.

Nội dung chi tiết của Chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân – Thạc sỹ Quản lý Tài nguyên và Môi trường áp dụng từ K66 được đăng tại ĐÂY

 

Chương trình đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Môi trường

Chương trình đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Môi trường nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực như sau:

 • Tự đào tạo và thích ứng tốt với những công việc như tham gia thiết kế, vận hành, đánh giá hệ thống xử lý chất thải và xây dựng các giải pháp quản lý môi trường dựa trên cơ sở có được các kiến thức toán, khoa học cơ bản và cơ sở chuyên môn vững chắc của ngành Kỹ thuật môi trường
 • Có được các kỹ năng chuyên nghiệp, phẩm chất cá nhân và kỹ năng xã hội cần thiết để thành công trong nghề nghiệp
 • Tuân thủ pháp luật, có đạo đức nghề nghiệp, bền bỉ, kiên trì đối mặt với các thách thức của công việc và cuộc sống.

Nội dung chi tiết của Chương trình đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Môi trường áp dụng từ K62-K65 được đăng tại ĐÂY

Nội dung chi tiết của Chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân – Thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường áp dụng từ K66 được đăng tại ĐÂY