Truy cập nội dung luôn

HOẠT ĐỘNG NC&CGCN HOẠT ĐỘNG NC&CGCN

Các bài báo đã công bố Các bài báo đã công bố

Số lượng bài báo của các cán bộ Viện đã công bố trên các tạp chí Khoa học và Công nghệ trong nước và quốc tế

TT

Năm công bố

Tổng số bài báo

1

1998

1

2

1999

1

3

2000

7

4

2001

8

5

2002

5

6

2003

11

7

2004

11

8

2005

11

9

2006

9

10

2007

10

11

2008

19

12

2009

27

13

2010

16

14

2011

23

15

2012

31

16

2013

40

17

2014

36

18

2015

44

19

2016

51

20

2017

45

 

 

Các sách đã xuất bản

 1. Nghiem Trung Dung (Ed), Nguyen Thi Yen Lien, Tran Thu Trang. Characterization of bus emissions -A case study in Hanoi, Vietnam. LAMBERT Academic Publishing, Beau Bassin 71504, Mauritius, 2017
 2. Huỳnh Trung Hải (Chủ biên), Văn Diệu Anh. Giáo trình Phân tích chất lượng môi trường. NXB Bách Khoa, 2016
 3. Huỳnh Trung Hải (Chủ biên), Hà Vĩnh Hưng, Nguyễn Đức Quảng. Tái sử dụng và tái chế chất thải. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2016
 4. Đặng Kim Chi (Chủ biên), Nguyễn Đức Quảng, Hoàng Thị Thu Hương, Hồ Kiên Trung. Ô nhiễm tồn lưu: Thực trạng và Giải pháp. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2016
 5. Nguyen Thi Kim Oanh (Ed.),.. Nghiem Trung Dung, et al. Improving Air Quality in Asian Developing Countries – Compilation of Research Findings. Viet Nam Publising House of Natural Resources, Environment and Cartography, Hanoi, Vietnam, 2014.
 6. Đặng Kim Chi (Chủ biên). Làng nghề Việt Nam và Môi trường, Tập 3. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2014.
 7. Nguyen Thi Kim Oanh (Ed.), Nghiem Trung Dung, et al. Integrated Air Quality Management – Asian case studies. CRC Press, Taylor & Francis Group, New  York, USA, 2013
 8. Huỳnh Trung Hải, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Vũ Minh Trang, Nguyễn Thị Hoài Thu. Quản lý chất thải nhằm phát triển nông nghiệp bền vững. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2012.
 9. Nguyễn Thị Sơn, Trần Lệ Minh. Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Vi sinh – Hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường. NXB  Bách Khoa, Hà Nội, 2008.
 10. Trần Văn Nhân, Nguyễn Thị Lan Anh. Sinh thái học môi trường. NXB Bách Khoa, Hà Nội, 2008
 11. Nguyễn Văn Kiết, Huỳnh Trung Hải. Quan trắc nước thải công nghiệp. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2006.
 12. Nguyễn Ngọc Lân. Truyền nhiệt trong Công nghệ Môi trường. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2006.
 13. Đặng Kim Chi, Nguyễn Ngọc Lân, Trần Lệ Minh. Làng nghề Việt Nam và Môi trường. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2005.
 14. Virginia Maclaren, Trần Hiếu Nhuệ (chủ biên), Phạm Bằng, Đặng Kim Chi, Nguyễn Thế Chinh, Nguyễn Quốc Công, Lưu Đức Cường, Cù Huy Đấu, Bùi Văn Ga, Lưu Đức Hải, Trần Văn Nhân, Nguyễn Danh Sơn, Nguyễn Thị Anh Thu, L.Chanthy, M. Haight, T.Heisler, C. Mitchell, K. Parizeau, P. Phitsamay, C. Puncher, E. Rootham, J. Tang. Quản lý tổng hợp chất thải ở Campuchia, Lào và Việt Nam: Lý luận và Thực tiễn. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2005
 15. Ngô Thị Nga. Kỹ thuật phản ứng. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2003.
 16. Đặng Kim Chi. Hóa học Môi trường. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2002.
 17. Nguyễn Chí Quang. Cơ sở hạch toán môi trường doanh nghiệp. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2002
 18. Trần Văn Nhân Ngô Thị Nga. Giáo trình công nghệ xử lý nước thải. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2001.
 19. Lê Huy Bá (Chủ biên), Đoàn Thị Thái Yên, Lê Thị Như Hoa, Phan Kim Phương, Nguyễn Lê. Độc học Môi trường. NXB Đại học Quốc gia TP HCM, 2000
 20. Nguyễn Thị Thu Thủy. Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 1999