Skip to Content

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHBK HÀ NỘI THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM...
1. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Thí sinh được đăng ký xét tuyển vào Ngành KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG  nếu có đủ các điều kiện sau: a)  Đáp ứng các điều kiện được tham...

Xem tất cả