Skip to Content

Sinh viên Viện Khoa học và Công nghệ môi trường với Triển lãm sáng tạo trẻ Bách Khoa 2019
Chuỗi hoạt động “Sáng tạo trẻ Bách khoa” diễn ra trong tháng 5 năm 2019 là hoạt động được tổ chức thường niên của sinh viên Trường ĐHBK Hà Nội nhằm giới thiệu những kết quả nghiên cứu của...

Xem tất cả